z Anhaltu

z Anhaltu Kristián, 11. 5. 1568 - 17. 4. 1630, něm. kníže, diplomat a válečník; od 1590 ve službách falckých kurfiřtů. V bitvě na Bílé hoře jeden z velitelů č. stavovského vojska.