yield

yield [jíld, angl.], ozn. používané pro výnos cenných papírů v poměru k jejich tržní hodnotě (vyjádřeném v procentech).