xerorendzina

xerorendzina, světlešedý půdní subtyp se silně vápnitým humózním horizontem, který pozvolna přechází do karbonátového horizontu. teplomilný (organismus), přizpůsobený k životu v suchém a teplém prostředí. Např. trávníky a lesy na již. svazích vápencových kopců.