xerofilní

xerofilní, suchomilný - přizpůsobený k životu v suchém prostředí, např. x. organismus - stepní trávy, sukulentní rostliny.