xenon

xenon [řec.], Xe, chem. prvek VIII. B skupiny periodické soustavy, at. číslo 54, relat. at. hm. 131,29, chem. netečný jednoat. plyn, t.v. -108°C; objeven 1898. Xenon je součástí vzduchu (0,008 ml ve 1001 vzduchu). X. lze připravit frakční destilací kapalného vzduchu, při které zůstává rozpuštěn v kapalném kyslíku. Používá se např. jako náplň do žárovek - včetně jasně svítivých automobilových reflektorů - hov. též xenony (xenonová světla). X. vytváří ze vzácných plynů největší počet slouč. Nejstálejší jsou fluoridy (XeF2, XeF4, XeF6), které jsou exotermické a lze je připravit přímým slučováním prvků.