xenofobie

xenofobie, odpor, nepřátelství, nedůvěra ke všemu cizímu; strach před ním. V.t. xenofobní.