xeno-

xeno- [řec.], první část složených slov značící cizí, týkající se cizince, hosta (xenofobie, odpor ke všemu cizímu).