vyztužování porubu

vyztužování porubu, hor . zabezpečení pracovištěvporubuproti páduhorniny a pro zajištění dobývání. Zákl. prvky porubnívýztužejsoustojkyastropnice. Jejich konstrukce musí s ohledem na technickoprovozní abezpečnostnípodmínky umožňovat pravidelný a rychlý postup porubní fronty.