vyzimování rostlin

vyzimování rostlin a) vymrznutí rostlin - poškození porostů (nejčastěji ozimých forem) kult. rostlin vlivem nízkých teplot (-15 °C až -25 °C) a bezsněžné zimy nebo střídavým rozmrzáním a zamrzáním zvl. rozbahněné půdy v předjaří. Poškození porostu se projevuje teprve na jaře, kdy odumřelé rostliny hnědnou, celé zasychají a lze je snadno vyjmout z půdy; b) onemocnění rostlin působené některými druhy hub hl. z rodů Fusarium , Sclerotinia a Typhula. Projevuje se na rostl. orgánech tvorbou bílého až růžového vzdušného mycelia. Rozšíření onemocnění podporuje i jednostranná dusíkatá výživa. - V. r. působí hosp. význ. škody hl. u některých obilnin, trav a řepky.