vyzařovací zákon

vyzařovací zákon,zákon, kterým se řídí vyzařování. V.t. Planckův vyzařovací zákon; Rayleighův-Jeansův vyzařovací zákon; Wienův vyzařovací zákon.