vyzařovací konstanty

vyzařovací konstanty,opt. konstanty Planckova vyzařovacího zákona; a) první v. k. c 1 : pro nepolarizované záření c 1 = 2%pihc 2 = (3,741 5 +- :+- 0,000 3).10-16 W.m2; pro lineárně polarizované záření c 1 = %pihc 2; b) druhá v. k. c 2 = hc /k = (1,438 79 +- +- 0,000 19). 10-2 m.K; h - Planckova konstanta, c - rychlost světla ve vakuu, k - Boltzmannova konstanta.