vyvažovací ploška

vyvažovací ploška, trimer - let . ploška na odtokové hraně kormidla, sloužící k vyvážení ustáleného režimu letu.