vyvěračka

vyvěračka, místo v krasovém reliéfu, kde ponorný tok vytéká na zemský povrch; zpravidla v místech, kde nepropustné podloží je blízko povrchu, nebo přímo na povrch vystupuje.