vytřásadla

vytřásadla, součást sklízecí mlátičky určená k separaci zbylých semen z hrubého omlatu. V. navazují na výstup z mláticího ústrojí. Pracují buď na principu protřásání a následného prosévání (dělená klávesová v.), nebo na principu silové separace protahováním omlatu štěrbinou mezi separačním bubnem a košem (rotační v.). Kvalita práce v. závisí na vlastnostech omlatu, na zatížení separační plochy a na kinematickém režimu vytřásadel.