vypírání

vypírání, proces probíhající při zpracování fot. materiálů, kdy materiál je vypírán vodou, která odstraňuje ze zbotnalé želatinové vrstvy všechny látky, jež se zde nahromadily z předcházející lázně a mohly by dále škodit. Zvl. důl. je odstranění zbytků barevné vývojky a posledních zbytků rozpustného stříbrného komplexu po ustálení.