vymahatelnost

vymahatelnost, právo možnost uskutečnění subjektivního práva pomocí státního donucení.