vyměřovací loď

vyměřovací loď, plavidlo o výtlaku 1 200-4 000 t vybavené k hydrografic. kému výzkumu (oceánografická loď). zejména k mapování mořského dna, ozbrojené v. l. bývají zařazeny do sestavy válečných námořnictev.