vyluhování půdy

vyluhování půdy, ochuzování povrchových půdních horizontů o více nebo méně rozpustné soli a humusové látky, které jsou translokovány do spodních horizontů.