vylučování

vylučování, exkrece - odstraňování konečných produktů látkové přeměny z organismu, důležité pro udržení stálého vnitřního prostředí. Vylučují se hl. látky vznikající jako odpadní produkty při trávení a dýchání, např. oxid uhličitý, voda, močovina, kys. močová. V.t. vylučovací orgány; vyměšování.