vykořisťování

vykořisťování, nezaplacené přivlastňování nadvýrobku a někdy i části nutného produktu třídou vlastníků výr. prostředků. Ekon. podmínkou vzniku v. byl rozvoj výr. sil, který umožnil vznik nadvýrobku, soukromého vlastnictví výr. prostředků a rozpad spol. na antagonistické třídy. V. je vlastní všem společenskoekon. formacím založeným na soukromém vlastnictví výr. prostředků. Formy v. jsou závislé na charakteru výr. vztahů. V otrokářské spol. si přivlastňovali otrokáři t podstatnou část nutného produktu v důsledku vlastnictví samého pracovníka (otroka), a to prostřednictvím jeho výrobků; ve feud. se v. projevovalo zejm. formou feud. renty a odváděním círk. poplatků (desátků). Kap. je historicky poslední vykořisťovatelský systém. Se vznikem spol. vlastnictví výr. prostředků dochází k likvidaci vykořisťovatelských tříd a k odstranění vykořisťování.