vyhledávání

vyhledávání 1. právo forma přípravného trestního řízení; v. provádějí orgány SNB, v ozbrojených silách též velitelé a ve Sboru nápravné výchovy též jím pověřené orgány. Ukolem v. je objasnit skutečnosti důl. pro posouzení případu. Většinu rozhodnutí na závěr v. vydává prokurátor. V. musí být skončeno do 1 měsíce od zahájení trestního stíhání (popř. do 2 měsíců, nebyl-li pachatel zjištěn). Tyto lhůty může o 1 měsíc prodloužit prokurátor, který vykonává nad v. dozor; 2. výpočetní tech . proces detekce (určení) místa uložení jednotlivé informace nebo informační oblasti na zákl. určitých příznaků, jimiž jsou hledané objekty označeny nebo jsou pro ně charakteristické. Struktura v. je určována třemi algoritmy: a) algoritmem vyhledávání položek dat; b) algoritmem vkládání položek; c) algoritmem vylučování položek.