vyfouknutí rány

vyfouknutí rány, hor . selhání trhací práce. Vzniká tím, že při odpálení nálože většina plynů vzniklých výbuchem unikne do okolí, aniž se jejich tlak využije k rozpojení horniny. V. r. může způsobit zapálení a výbuch třaskavých plynů a uhelného prachu, jež jsou v důlním ovzduší.