vydací list

vydací list, angl. Delivery Order - příkaz provozovateli lodi nebo skladišti (vystavený přepravcem ve prospěch příjemce) vydat přííjemci přepravené nebo skladované zboží.