vydání poslední ruky

vydání poslední ruky, liter . vžité ozn. pro poslední autorem přehlédnuté a upravené vydání díla nebo celých spisů jako výraz jeho konečné vůle, směrodatné pro příští krit. vydání.