segregace

segregace, [lat.] 1. oddělení, dělení; 2. oddělování určitého obyvatelstva od celku, z veřejného života, čímž dochází k diskriminaci např. rasová s.