vybělení půdy

vybělení půdy, vyplavení minerálních slouč., hl. železitých, z půdního profilu. Půdní profil se vyluhováním zbarvuje ve svrchním subhorizontu A2 bělavě až bíle, např. u podzolu. V. p. probíhá v silně kyselém prostředí s převažujícím prosakováním vody.