vybírač

vybírač, stroj k mech. vybírání senáže ze senážních věží. Senáž se vybírá buď spodem (v. spodní), nebo vrchem (v. svrchní). Vrstva senáže se rozpojuje rozpojovacím šnekem nebo řetězovým dopravníkem, které se otáčejí uvnitř věže. Rozpojená senáž se přihrnuje k vynášecímu dopravníku, který ji vynáší mimo věž.