vyšetřovatel

vyšetřovatel, jeden z orgánů činných v trestním řízení; podle č. trestního řádu v. policie koná vyšetřování po zahájení trestního stíhání; k některým úkonům, např. k odnětí doličné věci, k zadržení a otevření zásilek, musí mít v. předchozí souhlas prokurátora. V průběhu vl. vyšetřování postupuje v. výhradně v souladu s metodami, prostředky a postupy předepsanými trestním řádem. Důkazy v. opatřuje bez ohledu na to, zda svědčí ve prospěch nebo v neprospěch obviněného; ani doznání nezbavuje v. povinnosti přezkoumat a ověřit jeho pravdivost a všechny okolnosti případu. Vyšetřování musí v. skončit zpravidla nejpozději do 2 měsíců od zahájení trestního stíhání. Po seznámení obviněného s výsledky vyšetřování předloží v. spisy prokurátorovi se závěrečnou zprávou obsahující návrh na konečné opatření (zpravidla obžaloba).