vyšetřovací verze

vyšetřovací verze, specifický kriminalistický prostředek, který se používá k poznání a dokázání obj. pravdy v přípravném trestním řízení. Spočívá ve vyvození a prověrce všech opodstatněných domněnek (na zákl. shromážděných materiálů) jako reálně možného objasnění určitého faktu (faktů) a okolností vyšetřovaného trestního případu. Na zákl. vytyčené v. v. se pak zaměřuje další postup činnosti vyšetřovacích orgánů.