vyšetřovací experiment

vyšetřovací experiment, samostatný vyšetřovací úkon, který je jednou z důl. dílčích kriminalistických metod a který spočívá v provedení pokusů a zkoumání faktů v uměle vytvořených a systematicky měněných podmínkách; jeho cílem je prověrka existujících důkazů, získání nových důkazů a prověrka vyšetřovacích verzí.