vyšetřování

vyšetřování, forma přípravného trestního řízení; podle čs. práva se vyšetřují trestné činy, o nichž se nekoná vyhledávání, a dále trestné činy, o kterých se jinak koná vyhledávání, jestliže obviněný je ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, na pozorování ve zdrav. ústavu nebo jestliže jde o řízení proti mladistvému, uprchlému nebo proti osobě zbavené způsobilosti k práv. úkonům a jestliže to nařídí prokurátor. O přečinech se v. koná, jestliže je obviněný vzat do vazby. V. provádějí vyšetřovatelé prokuratury a vyšetřovatelé SNB (tj. VB a Státní bezpečnosti). Ukolem v. je objasnit skutečnosti důl. pro posouzení případu. Na závěr prokurátor buď rozhodne o podání žaloby, resp. návrhu na ochranné opatření, nebo řízení zastaví, nebo věc postoupí. V. má být skončeno do 2 měsíců od zahájení stíhání. Tuto lhůtu může prodloužit o l měsíc prokurátor, který vykonává nad vyšetřováním dozor.