vedoucí diplomatické mise

vedoucí diplomatické mise, osoba pověřená vysílajícím státem, aby vykonávala povinnosti spojené s touto funkcí. Podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z 1961 jsou v. d. m. rozděleni do 3 tříd: a) velvyslanci a nunciové pověření u hlav států; b) vyslanci, ministři a internunciové pověření rovněž u hlav států; c) chargé d'affaires pověření u ministerstva zahraničních věcí.