věžová stavba

věžová stavba, výšková stavba, mrakodrap - vysoká budova o více než 8 podlažích; za vlastní v. s. se považuje výšková stavba nad 25 podlaží. V. s. mají ekon. význam např. v centrech měst, protože na malé půdorysné ploše umožňují velkým počtem podlaží získat velkou užitnou plochu. V. s. umožňují soustředění obč. staveb, např. obch. domů, hotelů, bank, adm. budov. V. s. obytné dovolují při zachování únosné hustoty obydlení zvětšit prostory mezi domy, a tím zlepšit kulturnost bydlení a lépe řešit dop. a parkovací problémy. Existence v. s. je vázána na konstrukci spolehlivých a rychlých výtahů a na skeletovou konstrukci stavby s lehkými výplňovými panely. Začleňování v. s. do komplexu města je důl. urbanistickou úlohou. V. s. se stavějí jako ocelové nebo železobetonové konstrukce; v. s. mají s ohledem na velkou hmotnost hluboko zapuštěné základy. Vyžadují dokonalé technické vybavení, zvl. klimatizaci.