významový postulát

významový postulát, log . výrok, který v určitém jazyku má roli arbitrární definice. V. p. mají dát termínům, jež jsou v něm obsaženy, takový význam, aby příslušný výrok byl pravdivý.