výzkumný reaktor

výzkumný reaktor, jad. tech. jad. reaktor obvykle s vysokou hustotou toku neutronů, sloužící jako zdroj neutronů, při výzkumu v dalších oborech (jad. fyz., fyz. pevných látek, chemii, biologii).