výzkum v terénu

výzkum v terénu, sociol ., psychol . etapa konkrétního sociol. a psychol. výzkumu, jehož cílem je shromáždění dat, údajů o spol., lidském chování, názorech, mínění, postojích. Probíhá s využitím sociol. a psychol. technik (pozorování, dotazník, rozhovor) a je zaměřen na konkrétní, předem zvolenou populaci.