vývojový diagram

vývojový diagram, výpočetní tech . znázornění sledu událostí popisovaného procesu ve tvaru diagramu s dohodnutými symboly a prvky, vzájemně propojenými podle požadovaného log. průběhu činnosti dané soustavy. Rozlišuje se v. d. programu a v. d. toku dat.