vývojová stopa

vývojová stopa, vývojová dráha - křivka v Hertzsprungově-Russellově diagramu, znázorňující změny svítivosti a teploty hvězdy během jejího vývoje. Průběh v. s. je dán zejm. počáteční hmotností hvězdy.