vývin

vývin, biol . zrání, maturace - proces kvalitativních změn organismu, projevující se zdokonalováním již existujících nebo vytvořením nových funkcí. Je usměrňován genetickým základem a podmínkami prostředí. Nejvýrazněji se projevuje v období dospívání. V.t. růst; vývoj.