vývěva odborně

vývěva, zařízení na zřeďování vzduchu nebo jiných plynů a par v uzavřeném prostoru. Dělí se na: a) v. pracující na principu transportu molekul, např. v. pístová s velkou čerpací rychlostí, v. olejová rotační s mezním tlakem 1 Pa, v. Rootova se dvěma rychle se otáčejícími rotory, s velkou čerpací rychlostí a tlakem 10-2-10-3 Pa; užívá se k čerpání velkých objemů; v. vodní, užívanou v laboratořích; v. molekulární, umožňující získávat tlak až řádu 10-8 Pa; v. iontovou, v níž jsou ionizované molekuly odváděny el. polem; v. difúzní, dosahující tlaku 10-5-10-7 Pa; b) v. pracující na principu vazby molekul (sorpce) čerpaného plynu, např. v. titanová, v. kondenzační.