vývěsek

vývěsek, polygr . vývěsný arch - tiskový arch s dokončeným tiskem, někdy složený, zasílaný tiskárnou objednateli k nahlédnutí jako doklad. Jako doklad ponecháván také v tiskárně.