výtopna

výtopna, 1. energetika zdroj tepla, který vyrábí a dodává teplo odběratelům pro vytápění a ohřev užitkové vody. V. jsou zpravidla řešeny pro místní (malou) dodávku tepla a kratší roční využití instalovaného výkonu zdroje tepla než teplárny; 2. dop. prostor a zařízení k provoznímu ošetřování parních lokomotiv, též depo.