výtah obecně

výtah, zdviž - strojní zařízení k dop. osob nebo nákladů ve svislém nebo šikmém směru. Je výtah osobní (kabinový, lift), v. nákladní (plošinový), v. zvláštní (stolový, chodníkový, šikmý, skip), osobní v. oběžný (páternoster) s kabinami zavěšenými na nekončitém (uzavřeném) řetězu, který se neustále pohybuje. Obsluha je v souč. většinou automatizovaná, popř. s paměťovými voliči.