výtěžnost kovu

výtěžnost kovu, podíl kovu získaného při technol. zpracování (při redukci rud), vztažený na celkový obsah daného kovu ve zpracovávané surovině.