výsluhy

výsluhy, bona deservita - pozemkové majetky darované č. panovníky zejm. ve 12.st. za odměnu předním družiníkům. Tvořily základ majetkové držby řady šlechtitelských rodů.