výslech

výslech, právo procesněprávní úkon spočívající v získání a protokolárním zachycení výpovědí týkajících se skutečností důl. pro určité řízení; např. v. účastníka řízení, svědka, obviněného.