výsev

výsev, pravidelné oddělování osiva z osivové skříně, a to buď plynulým proudem, nebo jednotlivě (přesný v.). Zákl. požadavkem je dodržení rovnoměrnosti výsevu jednotlivých výsevních ústrojí a jeho stálost.