výsadek

výsadek 1. voj. jed. určená k vysazení nebo vysazená (shozená, vyloděná) v prostoru ovládaném nepřítelem s cílem splnit bojový úkol. Podle druhu přepravy se rozeznává v. vzdušný, tankový, nám., říční, a kombinovaný (plavidlový); podle velikosti a úkolů se dělí na strategický, operační a taktický a též v. speciálního určení; 2. ekol . penetrant - rostlina či živočich, který pronikl za hranici svého areálu na předsunutou lokalitu (forpost). V.t. relikt.