výsada

výsada, 1. č. synonymum pro preference, privilegium, prerogativ; 2. mysl. rozvětvená část lodyhy parohu u jelena nebo soba. U jeleního parohu bývá zpravidla první v. očník, druhá nadočník (výsadec), třetí opěrák, čtvrtá vlčník (vlčí v.). Na vrcholu bývá paroh ukončen hrotem, vidlicí nebo korunou (nejméně 3 výsady).