výrobní program

výrobní program, vymezení věcné náplně výr. procesu a výr. postupu. Stanovení v. p. je první fází výr. procesu.